NYHET

Presskommentar; Dubbelspår på Malmbanan behöver byggas!

Idag kom Infrastrukturminister Andreas Carlsson (KD) till riksdagen på begäran av Fredrik Lundh Sammeli, riksdagsledamot (S) för att debattera behovet av dubbelspår på Malmbanan. Debatten begärdes under april med anledning av vinterns spårhaveri med bla sänkt produktion vid LKAB som följd som bolaget i media kommunicerat under våren.

- För mig är det viktigt att regeringen förstår att det inte räcker att påskynda redan planerade insatser i nationell plan utan att det behövs rejäla ambitionshöjningar för Malmbanan, om infrastrukturen i sig inte ska hota den gröna omställningen och Sverige som gruvnation säger Fredrik Lundh Sammeli, riksdagsledamot från Luleå.

- Regeringen behöver lämna tydliga besked om dubbelspår på hela sträckan Narvik-Luleå samtidigt som man tillföra nya extra investeringar på kort sikt. Ministern måste också säkerställa att kapaciteten i sig inte sänks under byggnationer av ex förlängningar av mötesstationer. Det vore förödande i detta läge och här måste alla aktörer samverka för att hantera en situation som är akut. Även om det innebär såväl annorlunda eller dyrare lösningar.

- Jag hade såklart hoppas på tydligare besked från statsrådet gällande regeringens ambitioner och vilja angående dubbelspår på Malmbanan för det är helt centralt. Men ser heller inte att regeringen riktigt möter de växande infrastrukturbehoven som den gröna omställningen i Norra Sverige nu skapar, vilket oroar mig och något jag kommer att fortsätta att följa och agera kring som riksdagsledamot.

Klicka in här för att ta del av debatten i sin helhet. Länk till annan webbplats.

Fredrik Lundh Sammeli, riksdagsledamot och Distriktsordförande Socialdemokraterna Norrbotten