NYHET

Pressmeddelande: Majoritetens förslag till Strategisk plan för 2025-2027

Vi i Region Norrbottens majoritetsstyre, Socialdemokraterna, Centerpartiet och Vänsterpartiet, presenterar nu vårt förslag till Strategisk plan och budgetförslag för 2025–2027. Vi har utformat ett framtidsinriktat förslag som syftar till att möta de stora utmaningar Norrbotten står inför, vilket kräver både mod och beslutsam handling. Vår strategiska plan är en respons på dessa behov, och den fokuserar på att stärka vår region på flera viktiga områden.

Birgitta Johansson Huuva, regionråd (C) säger: "Vi strävar efter att vården ska vara tillgänglig och nära för alla norrbottningar. Genom att stärka primärvården och satsa på förebyggande insatser skapar vi en hälsosammare och mer jämlik region."

"Vi måste se till att Norrbotten är både robust och livskraftigt. Det innebär att vi satsar på kollektivtrafik, stärker vår beredskap och prioriterar egna medarbetare för att möta framtidens behov." Säger Glenn Berggård, regionråd(V)

"Under denna första del av mandatperioden har vi har lyckats vända budgeten från underskott till ett överskott, vilket ger oss möjlighet att fortsätta investera i vår region utan att ta lån. Detta skapar en stabil grund för framtida satsningar trots ekonomiska utmaningar i omvärlden” konstaterar Anders Öberg, regionstyrelsens ordförande(S)

Norrbotten har världens ögon på sig, och vi måste samarbeta med regionerna i norra Sverige för att stärka och utveckla sjukvården. Genom gemensam påverkan och stöd till kommuner och regionen ska vi klara samhällsomvandlingen och säkerställa en hållbar framtid. Vi i majoritetspartierna – Socialdemokraterna, Centerpartiet och Vänsterpartiet – är fast beslutna att fortsätta arbeta för en jämställd, jämlik och framåtsträvande organisation. Det är tillsammans som vi skapar ett robust och livskraftigt län -Norrbotten.

För mer information, kontakta:

Anders Öberg, regionråd, Socialdemokraterna, 070-609 35 63

Birgitta Johansson Huuva, regionråd, Centerpartiet, 076-1443125

Glenn Berggård, regionråd, Vänsterpartiet, 070-6650444

Länk till Strategiska planen. Pdf, 1.3 MB.