NYHET

Pressmeddelande: Den gröna omställningen hotas av regeringens passivitet och Sverigedemokraternas motstånd.

Den gröna omställningen hotas av regeringens passivitet och Sverigedemokraternas motstånd. Vid sommarfikat med länets media uttryckte länets S-riksdagsledamöter oro för utebliven leverans från Tidölaget och Regeringen Kristersson. Med halvtid i mandatperioden är regeringens leverans ytterst sparsam, vilket länets S-ledamöter starkt kritiserar och lyfter själva fram förslag regeringen gärna får låna eller kopiera.

Exempelbild

"Nyindustrialiseringen och den gröna omställningen är en enorm möjlighet som vi inte får missa. Men medan världen kapplöper om den gröna omställningen verkar SD-regeringen motverka detta och göra allt man kan för att kränga av sig ledartröjan. Det hotar tillväxten, jobben och framtidstron. Industrin och kommunerna behöver en handlingskraftig regering och långsiktiga besked," sa Fredrik Lundh Sammeli.

Ida Karkiainen betonade behovet av reella investeringar ”Vår industri och våra kommuner har tagit ledartröjan för att leda världen in i det fossilfria samhället. Då räcker det inte med att regeringen stoltserade med det i ett halvår under det svenska ordförandeskapet i EU och det räcker inte med att tillsätta samordnare. Staten måste göra reella investeringar i våra län”.

"Bostadsbyggandet har tvärnitat sedan denna regering tillträdde. Utan omfattande investeringar i bostäder uteblir den gröna nyindustrialiseringen och tillväxten i Norrbotten. Vi Socialdemokrater vill ha statligt stöd för bostadsbyggande på mindre orter med stora industrietableringar," sa Linus Sköld.

Zara Leghissa som är nyvald ledamot i Trafikutskottet lyfte behovet av prioriterad infrastuktur. "Infrastrukturen är en flaskhals som hotar investeringar och leder till neddragningar. Regeringen måste påskynda viktiga investeringar och lämna tydligt besked om dubbelspår på Malmbanan".

Sverigedemokraternas motstånd mot den gröna omställningen och regeringens passivitet och uteblivna leverans riskerar betydande negativa effekter för Norrbotten. Regionen riskerar att missa viktiga möjligheter för en hållbar ekonomi utan stöd för initiativ inom förnybar energi och hållbara industrier.

"Den gröna omställningen kräver politiskt ledarskap som matchar industrins och lokalsamhällets behov. Vi vill utöka industriklivet till att också omfatta ett kommunkliv, ge gröna krediter till kommuner och föreslå byggstimulanser," sa Fredrik Lundh Sammeli.

"Regeringen presenterade nyligen ett Grönt accelerationskontor, men frågan kvarstår: när kommer SD-regeringen att göra de nödvändiga offentliga investeringarna för att lösa flaskhalsarna i den gröna omställningen?" frågade sig Ida Karkiainen vid dagens sommarfika med länets riksdagsledamöter som nu avslutat riksdagsåret och nu fortsätter arbetet på hemmaplan i Norrbotten.

Socialdemokraterna vill bla se:

  • Utveckla ett kommunkliv. Kommuner och regioner som tar ett stort ansvar för den gröna omställningen måste få ekonomiskt stöd genom statsbidrag och kreditgarantier. Enskilda kommuner och regioner kan inte bära hela risken för det som krävs för industrins omställning.
  • Stoppa bostadsbristen. Byggstimulanser för orter med stora industrisatsningar.
  • Fler industriarbetare. Inför lärlingsgaranti, nationellt intag till yrkesvux och säkra omställningsstudiestödet.
  • Ett levande lokalsamhälle. Statliga kreditgarantier för investeringar i infrastruktur och välfärd i tillväxtkommuner.

För frågor eller ytterligare kommentarer:

Fredrik Lundh Sammeli

fredrik.lundh.sammeli@riksdagen.se

Ida Karkiainen

ida.karkiainen@riksdagen.se

Linus Sköld

linus.skold@riksdagen.se

Zara Leghissa

zara.leghissa@riksdagen.se