EU-valet 2024: Isak Utsi #8

Världen har skakats om. Rysslands invasion av Ukraina har omkullkastat den europeiska säkerhetsordningen och konturen av ett nytt kallt krig tar form. Demokratin hotas. I en stormig omvärld är EU en trygg hamn för Sverige och svenska folket. Den 9 juni går Sverige mot ett val som inte liknar något tidigare EU-val.

Europeiska unionen bildades som ett fredsprojekt i ruinerna efter två världskrig. I en gemensam strävan efter fred, frihet och demokrati har handel och samarbete bundit medlemsstaterna samman. Berlinmuren föll, kalla kriget tog slut och demokratierna blev fler. Länder som länge var svurna fiender blev i stället goda grannar och lade grunden för en historiskt lång period av fred. Nu rasar kriget återigen på vår kontinent och i världen kämpar stormakterna om inflytande. Rysslands väpnade angrepp mot Ukraina utgör en attack mot varje lands rätt att själv bestämma sin framtid. Kriget är ett brott mot den europeiska säkerhetsordningen och folkrätten. Den ryska regimens imperialistiska ambitioner sträcker sig bortom Ukrainas gränser. Kampen i de ukrainska skyttegravarna handlar därför om Ukrainas rätt till frihet och demokrati, men också om oss här i Sverige. Om vår trygghet och säkerhet. Om att försvara vårt sätt att leva.

Samtidigt flyttar högerpopulistiska och auktoritära krafter fram sina positioner, ofta med stöd av, och i samarbete med, traditionella högerpartier. Konsekvenserna är tydliga. I Europa, i USA och runt om i världen attackeras nu grundläggande demokratiska värden. Den politiska kampen framåt står alltmer mellan frihet och förtryck, mellan sammanhållning och splittring. Hotet mot en fredlig och demokratisk utveckling är större än på mycket länge. I en osäker omvärld vill vi socialdemokrater skapa förutsättningar för framtidstro och hopp. Vi vill att EU ska stå för stabilitet, säkerhet, demokrati och frihet. Det är vårt skydd mot osäkerhet i en förändrad värld. EU behöver Sverige och Sverige behöver EU.

Vi socialdemokrater vill använda EU för att lösa de samhällsproblem som drabbar svenska folket och som kräver gränsöverskridande samarbete: de säkerhetspolitiska hoten, klimatutsläppen, brottsligheten och kostnadskrisen. Därför vill vi stärka den europeiska sammanhållningen. Den 9 juni har du ett val.

Läs valmanifestet i sin helhet här. Länk till annan webbplats.

I tider av kris och krig måste vi hålla ihop. Samtidigt vet vi att högerpopulister och auktoritära krafter försöker splittra oss. Nu krävs det att vi ökar sammanhållningen i Europa och säkrar stödet i Ukraina. Ytterst handlar det om svenska folkets säkerhet och trygghet. Om att försvara vår demokrati och vårt sätt att leva.

• Ett hållbart Norrland När industrin ställer om behöver samhället följa med, det gäller såväl i inland som kust. Det handlar om att EU ska bidra till starka samhällen, genom en rättvis omställning. Det är bra för klimatet, för jobben och oss som bor här.

• Ett växande Norrland Vi behöver bli fler. Det är viktigt att EU fortsatt bidrar till att människor kan fl ytta till jobb i norra Sverige. Det handlar om att säkra välfärden för alla oss som bor i vår del av landet och att stärka norra Sveriges attraktivitet.

• Ett tryggt Norrland Ett sammanhållet Europa är en garant för att vår del av landet ska vara säker. EU måste bidra till att bygga motståndskraftiga levande samhällen med god beredskap.

Den 9 juni har du ett val. Rösta för sammanhållning, inte splittring. Det är ingen liten sak.

Några förslag för en ljusare framtid

SAMMANHÅLLNING, SÄKERHET & DEMOKRATI

• Stödja Ukraina så läng det krävs - militärt, humanitärt och ekonomiskt.

• Stoppa Europas beroende av rysk gas och olja.

• Stärka arbetet med desinformation och främmande makters försök att påverka val.

• Skärpa kraven på att alla EU:s medlemsländer ska leva upp till grundläggande demokratiska värderingar.

SVERIGES EKONOMI & SVENSKA JOBB

• Stå upp för att svenska kollektivavtal och löner ska gälla i Sverige.

• Säkra fler industriinvesteringar till Sverige.

• Pressa elpriserna med mer elproduktion och en reformerad europeisk elmarknad.

• Stoppa skattefusket och öka kontrollen över hur EU-pengarna används.

BROTTSLIGHET & TERROR

• Öka EU:s samarbete mot den gränsöverskridande organiserad brottsligheten.

• Stoppa kriminella företag och utnyttjande på arbetsmarknaden, så kallad arbetslivskriminalitet.

• Hindra smugglingen av vapen och narkotika genom att öka hamnsambetet i Europa.

• Förhindra terroristattacker genom stärkt myndighetssamarbete i EU.

KLIMAT & MILJÖ

• Pressa alla länder att ta ansvar för sina klimatutsläpp och stoppa miljöförstöringen.

• Skärpa EU:s lagstiftning för att stoppa farliga kemikalier.

• Minska övergödningen och stoppa överfisket i Östersjön.

• Göra det billigare och enklare att åka tåg i Europa.