NYHET

Gröna industrin kräver att vi satsar på Arlanda

Resor skapar gränsöverskridande möten mellan människor. Flyget har en viktig roll i att fylla centrala värden genom att minska avståndet mellan människor. Därför är det viktigt att flyget har förutsättningar för att fylla en sådan funktion.

Oroliga röster höjs allt oftare gällande Arlanda Länk till annan webbplats.. Det finns fog för varningarna, och vi sluter upp i kören. För Stockholmsregionens attraktivitet, norra Sveriges gröna nyindustrialisering – och hela Sveriges konkurrenskraft.

Region Stockholm tog i höstas fram en rapport tillsammans med Swedavia och Visit Sweden. Den visar att Arlandas tillgänglighet, antal flygförbindelser till och från flygplatsen, har minskat med 25 procent sedan 2018.

Alla flygplatser ha märkt av pandemins effekter, men Stockholmsregionen hade redan innan pandemin lägre tillgänglighet än flera av de övriga regionerna och skillnaderna har ökat.

Vi är oroade över utvecklingen med en minskad tillgänglighet till och från Stockholms län. Bromma flygplats tillgänglighet har under samma period minskat med 57 procent. Det har tidigare konstaterats att Bromma flygplats inte är lönsam att driva på lång sikt mot bakgrund av ett sviktande underlag av passagerare.

Vi menar att en utveckling av Arlanda flygplats är nödvändig när Bromma flygplats avvecklas. Detta är ett nödvändigt ställningstagande för att kunna fokusera en tillräcklig kapacitet och andel investeringar till Arlanda flygplats. Inte minst ser vi att Arlanda spelar en central roll i flygets omställning till en grön flygsektor.

Just nu pågår en grön nyindustrialisering i norra Sverige som är helt beroende av goda kommunikationer både nationellt och internationellt. Sverige och norra Sverige behöver kunna attrahera arbetskraft, talang och kompetens från hela världen.

Det är utmanande nog men blir omöjligt om Sverige blir isolerat med färre direktförbindelser och avgångar till och från Arlanda. Nyindustrialiseringen ställer också krav på högre kapacitet och robusthet i järnvägsinfrastrukturen i norra Sverige, inte minst för fungerande godstransporter.

Mellan 2018 och 2023 minskade Arlandas tillgänglighet till alla regioner, både inrikes och utrikes. För att vända den här utvecklingen krävs samling över partigränser, i näringslivet och på alla olika samhällsnivåer.

Vi som skriver detta är alla ytterst ansvariga för regionerna i Stockholm, Västerbotten och Norrbotten. Gemensamt sluter vi nu upp för att mer måste göras för Arlandas framtid.

Vi välkomnar att regeringen har tillsatt en särskild samordnare för att stärka Arlandas konkurrenskraft. Vi hoppas att samordnaren är beredd att hitta långsiktigt hållbara lösningar på Arlandas utmaningar och att regeringen är beredd att föreslå konkreta åtgärder.

Från vår sida ser vi några frågor som avgörande och särskilt viktiga för att vända utvecklingen:

  1. Stärk Arlandas konkurrenskraft. En utveckling av Arlanda är nödvändig inte minst när Bromma flygplats avvecklas. Det betyder att regeringen inte kan upprätthålla båda flygplatserna.
  2. Flygets gröna omställning behöver skyndas på. Arlanda ska vara ett internationellt föredöme i utvecklingen av nya elflyg och på sikt en fossilfri luftfart. Det är en förutsättning för att klara klimatomställningen men också för att säkra Arlandas konkurrenskraft på längre sikt.
  3. Öka den internationella tillgängligheten till Arlanda flygplats. Arlanda flygplats behöver fler direktflyg med ruttoptimering till och från Arlanda flygplats. I kombination med en bättre fördelning av flygresor till och från Arlanda över dygnet och högre beläggning per resa kan en god kapacitet och tillgänglighet säkerställas.
  4. Tillgängligheten till och från Arlanda med främst hållbara transporter behöver förbättras. Staten behöver ta sitt ansvar och lösa ut avtalet med A-train och finansiera ett borttagande av stationsavgiften, för att komma till rätta med de höga biljettpriserna på Arlandabanan och bidra till en högre andel kollektivtrafikresor till Arlanda.

Utan ett konkurrenskraftigt och välfungerande Arlanda bromsas inte bara Stockholmsregionens utveckling, utan norra Sveriges gröna nyindustrialisering.

Det är dags att ta gemensamma krafttag för att säkra Arlandas konkurrenskraft och därmed hela landets konkurrenskraft och gröna omställning.

 

Anders Öberg, regionstyrelsens ordförande Region Norrbotten Länk till annan webbplats. (S)
Aida Hadžialić, regionstyrelsens ordförande Region Stockholm (S)
Peter Olofsson, regionstyrelsens ordförande Region Västerbotten Länk till annan webbplats. (S)

Länk till artikeln hos Aftonbladet Länk till annan webbplats.