Ledarskapsutbildning

Socialdemokraternas ledarskapsutbildningar ska ge alla med uppdrag i - eller åt - partiet förutsättningar att axla sitt viktiga ansvar.

Grundläggande ledarskapsutbildning

För närvarande har vi ingen planerad grundläggande ledarskapsutbildning.

Påbyggnadsutbildning för dig som leder partivänner

Den här utbildningen vänder sig till dig som har till uppgift att leda andra partivänner – exempelvis kommunal- och regionråd, nämndsordföranden eller AK-ordförande- Även riksdagsledamöter är välkomna att söka.
Utbildningen genomförs årligen och pågår från november till och med mars och innehåller sammanlagt tre internat, med mellanliggande hemarbete.

Utbildningen bygger på upplevelsebaserat och verklighetsförankrat lärande som utgår från din egen verksamhet och dina unika erfarenheter. Utifrån dina egna personliga förutsättningar kommer du att få hjälp med att utveckla din ledarstil och dina styrkor tillsammans med andra – både teoretiskt och praktiskt.

Utbildningen leds av erfarna UGL-handledare från The Collaboration Lab som har lång erfarenhet av att samarbeta med Socialdemokraterna kring olika utbildningar.

Ansökningskriterier
För att kunna söka utbildningen ska du ha genomgått ”Grundläggande ledarskapsutbildning för dig som har uppdrag i, eller åt, partiet”.
Du måste också ha något av följande uppdrag:

  • Arbetarekommunordförande
  • Partidistriktsordförande
  • Kommunalråd
  • Landstings-/Regionråd
  • Oppositionsråd
  • Gruppledare
  • Ordförande i kommunal nämnd
  • Ordförande i kommunalt bolag
  • Riksdagsledamot
  • Europaparlamentariker

Antalet utbildningsplatser är 80.

Partistyrelsen står för alla utbildningskostnader samt resor, dock ej ersättning för förlorad lön.