#metoo

Under hösten 2017 och inte minst under 2018 fylldes våra medier av berättelser i vilka kvinnor med olika yrken, i olika åldrar och från olika samhällsklasser berättade om de sexuella trakasserier, övergrepp och våldtäkter de utsatts för av kända och okända män.

Socialdemokraterna är ett feministiskt parti, vi anser att var och en bestämmer över sin egen kropp och vi har en absolut nolltolerans mot trakasserier och övergrepp av alla slag,

Under hösten 2017 formligen forsade berättelserna fram under hashtaggen #metoo. Berättelser som på olika sätt beskrev hur mäns beteende gång på gång genom hela livet begränsar kvinnors utrymme.

Norrbottens Socialdemokratiska partidistrikts ordförande Fredrik Lundh-Sammeli skrev i november 2017 följande rader i sociala medier:

Initiativet #metoo öppnar ögon och sätter ljuset på samhällets strukturer där män passerar gränser och beter sig som svin. Politiken är tyvärr inte på något sätt befriat från detta, vilket #imaktenskorridorer så tydligt och tragiskt visar.För mig som ordförande för Socialdemokraterna Norrbotten är det viktigt att vi som parti är tydliga, hos oss råder nolltolerans mot kränkningar, sexuella trakasserier och övergrepp.Alla ska känna sig välkomna, respekterade och jämlika i vårt parti och vår rörelse. Vår organisation ska vara en plats för respektfulla möten på jämlika villkor. (…)

Med det som utgångspunkt arbetade partidistriktets studieutskott arbetat fram detta studiematerial.

Tanken med materialet är att du i ditt sammanhang ska få ett underlag som ger möjlighet att diskutera och reflektera över jämställdhet i er organisationskultur, men också i ett politiskt perspektiv både lokalt och på riksnivå. Hur är ni mot varandra i er organisation? Vad gör du om du ser eller blir utsatt för något som inte känns okej? Vad kan vi göra politiskt för att Sverige ska bli ett mer jämställt land?

Materialet innehåller arbetsuppgifter, övningar, texter och filmer. Det är upplagt för att genomföras som en studiecirkel om fem träffar. Men ta inte formen för allvarligt. Det viktiga är att ni får till bra samtal och att alla som deltar får utrymme, känner sig välkomna och upplever det ni gör som meningsfullt. Står det si och ni vill göra så, därför att det känns bättre, är inte jag den som lägger hinder i vägen. Glöm inte att samarbeta med ABF Länk till annan webbplats. när ni genomför er studiecirkel!

Med hopp om bra diskussioner och en mer jämställd framtid,

Linus Sköld, studieledare 2016-2018