NYHET

12 miljoner till fortsatt satsning på nära vård i glesbygden

För att utveckla arbetet med god och nära vård i de fyra nordligaste regionerna har regeringen beviljat 12 miljoner kronor i projektstöd. Pengarna ska användas till att utveckla arbetssätt och modeller för nära vård som är anpassade efter glesbygdens behov.

Under 2023 får Norra sjukvårdsregionförbundet (NRF) stöd på 12 miljoner kronor till det pågående projektet Samordnad utveckling för god och nära vård i glesbygdsperspektiv, där Region Norrbotten medverkar tillsammans med ytterligare tre regioner och femton kommuner i de nordligaste länen.

– Vi behöver bli bättre på att samverka och göra medborgarna delaktiga, därför är det ett glatt besked att modellområdet i östra Norrbotten får medel för att fortsätta med sin testverksamhet, säger regionrådet Camilla Friberg (S), ordförande i styrgruppen för modellområdet i östra Norrbotten.

Projektet genomförs i fyra modellområden och har hittills skapat fördjupad samverkan mellan regioner, kommuner och aktörer samt bidragit till nya arbetssätt som ökar vårdens tillgänglighet för patienterna i glesbygden. Testverksamheten i östra Norrbotten består av Haparanda stad, Överkalix kommun, Övertorneå kommun och Kalix kommun som tillsammans med Region Norrbotten valt att gå samman som ett modellområde.

Målsättningen är bland annat att skapa en jämlik vård, det vill säga trygga medborgare som om de vill kan få vård i hemmet eller i närheten av hemmet. Det handlar om att höja kvaliteten på vården och omsorgen och samtidigt förbättra både arbetsmiljö och patientsäkerheten.

Nästa steg i projektet är att fördjupa samarbetet med gemensam planering och uppföljning av den nära vården, utveckla organisatoriska lösningar för primärvården utifrån lokala behov och utveckla den specialiserade vården liksom samarbetet i norra Sveriges glesbygd kring kompetensförsörjning. Regeringen beräknar att avsätta ytterligare medel även under 2024 och 2025, under förutsättning att riksdagen beviljar medel.

– Det är glädjande att vi får fortsatt stöd även de närmaste åren. Det här visar att det är viktigt med testverksamhet och att våra modellområden i de fyra nordligaste länen går före i landet när det gäller omställningen till en nära vård. Genom att bli beviljade extra medel får vi mer kraft och kan skynda på utvecklingen, säger Camilla Friberg.