NYHET

Nu krävs kloka politiska beslut även av Tidölaget

Den 6 augusti år 1898, för 125 år sedan, bildades LO. 14 fackförbund samlas inom organisationen för att tillsammans skapa kraft och styrka för att försvara medlemmarnas intressen på arbetsmarknaden och i samhället i stort.

Den fackliga kampen har gett resultat. Kollektivavtal och arbetslöshetsförsäkring, rätt till semester, försäkringar vid arbetsskada och sjukdom, pension, sjukförsäkring, veckoarbetstid, skydd vid uppsägning, medbestämmande och en trygg och säker arbetsmiljö för att nämna några.

Genom samverkan med de övriga fackliga centralorganisationerna TCO och SACO, stärks och tydliggörs tryggheten på arbetsplatserna för arbetare, tjänstepersoner och akademiker.

I avtalsrörelse, i goda tider och i sämre tider görs överenskommelser mellan arbetsmarknadens parter. Var och en för att skydda sina intressen. En bra modell som innebär arbetsfred, trygghet, kvalitet och schyssta villkor. Den svenska modellen.

I dag råder brist på kompetens samtidigt som människor är arbetslösa.

Parterna har kommit överens om etableringsjobb för att fler ska komma i arbete och omställningsstudiestöd så att fler mitt i livet ska kunna skola om sig.

För att detta ska bli möjligt och ge resultat, krävs kloka politiska beslut och ansvarstagande från den SD-ledda regeringen.

  • Det duger inte att yxa i utbildningspolitiken, avpollettera äldreomsorgslyftet och utarma folkhögskolorna.
  • Det duger inte att svälta ut resurser till kommuner och regioner så de riskerar att inte klara sitt uppdrag.
  • Det duger inte att utestänga arbetsmarknadens parter i det arbetsmarknadspolitiska rådet som har till uppgift att ge förslag mot arbetslöshet och analysera konsekvenser under lågkonjunkturen.
  • Det duger inte att krampaktigt hålla inne med beslut om etableringsjobben så att fler kan komma i arbete.
  • Det duger inte att låta omställningsstudiestödet gå om intet.
  • Facken och arbetsgivare har hittat en väg framåt.

Det är dags att Tidölaget respekterar och anammar den svenska modellen de också.

Hipp hipp hurra LO.

Kampen för en schysst arbetsmarknad och ett tryggt, utvecklande samhälle kommer fortsätta. För vårt Sverige.

 

Zara Leghissa, Riksdagsledamot

ZARA LEGHISSA: Nu krävs kloka politiska beslut även av Tidölaget (nsd.se) Länk till annan webbplats.