NYHET

Första halvåret hyrde vi personal för 4,6 miljarder

Vi, 21 regioner, är fast beslutna om att vi styra utvecklingen av hyrpersonal åt rätt håll.

Flera regioner har tagit beslut i år om att minska sin hyrbemanning – och fler beslut är på gång, skriver regionstyrelsens ordförande i alla regioner.

Läget i hälso- och sjukvården är ansträngt i alla 21 regioner i landet. Vi budgeterar alla med kraftiga ekonomiska underskott i hälso- och sjukvården under nästa år.

En annan stor utmaning är tillgången till personal med rätt kompetens, samtidigt som det aldrig har funnits fler anställda i sjukvården.

Väntetiderna till vård har ökat sedan pandemin och vi ser en ansträngd arbetsmiljö på många håll. Kommande tio år ökar andelen personer över 80 år med nästan 50 procent och samtidigt ökar andelen personer i arbetsför ålder med endast 4 procent. I sex av tio kommuner minskar tillgången till arbetskraft. Som arbetsgivare måste vi ha långsiktigt hållbara arbetsplatser.

För att säkerställa att alla patienter får den vård de behöver har vi i regionerna under många år tvingats använda oss av hyrbemanning i alldeles för hög utsträckning. Bemanningstjänster i vården kan vara nödvändigt för att hantera en ökad belastning vid enskilda tillfällen och var många gånger motiverat att ta in under exempelvis pandemin.

Flera regioner har tagit beslut i år om att minska sin hyrbemanning – och fler beslut är på gång.

Men hyrbemanningen fortsätter att öka i nästan alla regioner även efter pandemin. Hård belastning har lett till kortsiktiga lösningar. Vi har skapat ett permanent beroende av hyrbemanningen, som egentligen är tänkt som ett komplement till den egna personalen vid tillfälliga vårdtoppar. Första halvåret i år köpte vi tillsammans hyrbemanningstjänster inom hälso- och sjukvården för hela 4,6 miljarder kronor. Det är inte hållbart.

Utöver de skenande kostnaderna för hyrbemanningen, så leder hyrberoendet till andra tydliga negativa konsekvenser. När andelen inhyrd personal blir för stor så blir vår ordinarie personals arbetsmiljö lidande, kontinuiteten för patienterna minskar, möjligheten till utvecklingsarbete försvåras och patientsäkerheten riskerar att påverkas negativt.

Som patient ska du ha möjlighet att i så hög grad som möjligt få träffa samma vårdpersonal när du besöker vården. När den som behandlar dig kan din sjukdomshistoria och förstår vilken vård du behöver skapar trygghet och kontinuitet för dig som patient. Det ger dig bättre möjligheter att vara delaktig i din egen vård. För att nå det måste vi prioritera arbetsmiljön för vår anställda personal och minska beroendet av hyrbemanning.

Styra utvecklingen

Vi, 21 regioner, är nu fast beslutna om att vi styra utvecklingen åt rätt håll. Flera regioner har tagit beslut i år om att minska sin hyrbemanning – och fler beslut är på gång. Vi ser nu att vi gemensamt, steg för steg, kan minska beroendet av hyrbemanning i våra regioner. Det arbetet måste fortsätta och intensifieras. Vår medlemsorganisation, SKR, beslutar nu om en tydlig rekommendation till regionerna, som bidrar till att stötta oss i att minska hyrbemanningen. Den stafettpinnen tar vi.

Varje region kommer att sätta sin egen planering för arbetet. Att minska hyrbemanningen riskerar på kort sikt att påverka tillgången till viss vård. Hur minskningen ska gå till behöver därför varje region planera själv, utifrån sina förutsättningar.

Vår egen personal är vår viktigaste resurs. Att vårdens medarbetare har rätt förutsättningar att göra ett bra jobb är avgörande för att säkerställa en fortsatt god, trygg och jämlik vård för alla invånare. Ett viktigt steg i den riktningen är att minska hyrberoendet i vården.

Av Anders Öberg (S)

regionstyrelsens ordförande i Region Norrbotten

Av Rachel De Basso (S)

regionstyrelsens ordförande i Region Jönköpings län

Marie Morell (M)

regionstyrelsens ordförande i Region Östergötland

Bengt Bergqvist (S)

regionstyrelses ordförande i Region Jämtland Härjedalen

Mikael Andersson Elfgren (M)

regionstyrelsens ordförande i Region Västmanland

Helén Eliasson (S)

regionstyrelsens ordförande i Västra Götalandsregionen

Meit Fohlin (S)

regionstyrelsens ordförande i Region Gotland

Aida Hadzialic (S)

regionstyrelsens ordförande i Region Stockholm

Mikael Johansson (M)

regionstyrelsens ordförande i Region Kronoberg

Åsa B Johansson (S)

regionstyrelsens ordförande i Region Värmland

Angelica Katsanidou (S)

regionstyrelsens ordförande i Region Kalmar län

Robert Lindén (SD)

regionstyrelsens ordförande i Region Blekinge

Glenn Nordlund (S)

regionstyrelsens ordförande i Region Västernorrland

Elin Norén (S)

regionstyrelsens ordförande i Region Dalarna

Peter Olofsson (S)

regionstyrelsens ordförande i Region Västerbotten

Emelie Orring (M)

regionstyrelsens ordförande i Region Uppsala

Carl-Johan Sonesson (M)

regionstyrelsens ordförande i Region Skåne

Patrik Stenvard (M)

regionstyrelsens ordförande i Region Gävleborgs län

Andreas Svahn (S)

regionstyrelsens ordförande i Region Örebro län

Mikaela Waltersson (M)

regionstyrelsens ordförande i Region Halland

Christoffer Öqvist (M)

regionstyrelsens ordförande i Region Sörmland

Klicka här för att läsa krönikan hos Expressen. Länk till annan webbplats.