NYHET

Skattepengarna går till gängkriminella

"De gängkriminella utnyttjar välfärdsmarknaden", konstaterar riksdagsledamoten Fredrik Lundh Sammeli (S), Luleå.

Den eskalerande gängkriminaliteten utmanar. Det grova våldet skapar en rädsla som underminerar människors tillit till varandra och samhället. Vårt land bli fattigare och farligare, och vi måste nu som samhälle kraftsamla för att stoppa gängen och den djupt rotade organiserade brottsligheten.

Fokus måste vara att stoppa skjutningarna, bryta nyrekryteringen och strypa finansieringen. Bara genom det breda angreppet kommer vi att lyckas.

En central inkomstkälla för den organiserade brottsligheten har blivit bedrägerier inom den skattefinansierade välfärden. Myndigheter som IVO, Polisen och Ekobrottsmyndigheten slår nu larm om en oroande utveckling inom välfärdssektorn.

Deras varningar måste fungera som en kraftfull väckarklocka för SD-regeringen och deras vurmande för en oreglerad välfärdsmarknad.

Företag med kopplingar till gängkriminella etablerar sig inom omsorg, hälso- och sjukvård samt tandvård – företag som aldrig borde ha släppts in i välfärden och som nu måste fördrivas.

Inom samtliga delar av vår välfärd krävs en noga översyn av regelsystem och lagstiftning för att effektivt hindra kriminella från att utnyttja systemet. Myndigheternas varningar om växande välfärdsbrottslighet måste leda till att regeringen agerar. Skattepengar ska stärka vården och välfärden, inte var en källa som fyller kriminellas fickor.

Jag har som vice ordförande i socialutskottet tillsammans med partikamrater agerat och lagt fram ett kraftfullt åtgärdspaket.

Vi lägger konkreta förslag för att stärka kontrollen över primärvården och bekämpa organiserade välfärdsbrott. Genom krav på nationella tillstånd, näringsförbud för de som missköter sig, införande av offentlighetsprincipen, avskaffande av tvingande etableringsfrihet och ökade befogenheter för Inspektionen för vård och omsorg strävar vi efter att skapa en robust försvarslinje mot kriminella som hotar vårt välfärdssystem.

Detta utskottsinitiativ är vårt svar på de akuta hoten mot primärvården.

Förra veckan följde vi också upp det med nya tydliga besked om att vi vill se att staten tar över delar av HVB-hemsmarknaden där det nu finns rapporter om att kriminella både driver boenden och rekryterar unga.

Myndigheternas larm måste tas på allvar och regeringen måste agera.

Ge exempelvis redan idag Inspektionen för vård och omsorg möjlighet att meddela enskilda individer näringsförbud i välfärden och återinsätta den nedlagda utredningen om att införa offentlighetsprincipen i skattefinansierad hälso- och sjukvård och socialtjänst.

Fredrik Lundh Sammeli

 

Läs krönikan hos NSD Länk till annan webbplats.