NYHET

Det krävs dubbelspår på Malmbanan nu.

Pressmeddelande signerat Fredrik Lund Sammeli, kring dubbelspåret på malmbanan.

Söndagens järnvägsutspårning i Vassijaure utanför Kiruna är ytterligare en urspårning på Malmbanan och kommer enligt de första prognoserna att ta veckor att laga. Effekterna för såväl industrier som samhället är stora och statliga LKAB riskerar att förlora miljarder på ännu ett infrastrukturhaveri på ett av Sveriges viktigaste järnvägsspår.

 

Söndagens urspårning sätter ljuset på behovet av Dubbelspår på Malmbanan och måste leda till att ytterligare en växel läggs in från regeringen när det gäller upprustning och utbyggnad säger Fredrik Lundh Sammeli, ordförande för Socialdemokraterna i Norrbotten och norrbottnisk riksdagsledamot.

Det är bra att staten senaste åren under såväl regeringen Löfven som Andersson förstärkte satsningarna på infrastruktur samt pekade ut Norrbotten som prioriterat kopplat till den gröna samhällsomställningen. Men det går för långsamt, en dålig infrastruktur äventyrar både dagens och morgondagens industri. Regeringen måste påskynda arbetet parallellt med att Norrbotniabanan byggs, om inte så hotad såväl svensk export som den industriella gröna omställningen.

Malmbanan behöver renoveras, förstärkas och förses med dubbelspår inte minst för att möjliggöra industrins expansionsplaner säger Fredrik Lundh Sammeli (S) som under måndagen i en skriftlig fråga till infrastrukturministern krävde svar på frågan om regeringen är beredd att påskynda upprustningen av Malmbanan och byggande av dubbelspår längst hela sträckan banan?

Fredrik Lundh Sammeli

Läs frågan i sin helhet genom att klicka här på länken! Länk till annan webbplats.