NYHET

Det behövs dubbelspår på Malmbanan!

"Bristande infrastruktur ger konsekvenser", skriver Anders Öberg (S), regionråd och ordförande i styrelsen för Region Norrbotten.

Det är tydligt att det finns stora brister på Malmbanan, sträckan Luleå och Narvik. Veckan före jul drabbades LKAB av en urspårning vid Vassijaure. En avstängd bana mellan Kiruna och Narvik fram till slutet av januari får extremt stor ekonomisk påverkan.

 

All trafik stoppades och det ger stor logistisk och ekonomisk påverkan för persontrafiken samt gods- och varutransporterna. För LKAB blir konsekvenserna miljardförluster.

Den är inte bara denna händelse vi nu följer, utan dagligen tidigare har vi kunnat konstaterat att det eftersatta underhållet innebär förseningar och problem att hålla tidtabellerna.

Det är uppenbart att det varit eftersatt underhåll och investeringar under flera år som nu dagligen påverkar gods- och persontransporterna på en bana som hanterar cirka 50 procent av landets godsmängd.

Med dubbelspår, fungerande växlar och en organisation som kan agera när tekniken inte fungerar skulle förutsättningarna vara radikalt annorlunda.

För ägaren av Malmbanan, svenska staten, skulle dubbelspår innebära ökade intäkter från fler godståg. Investeringen skulle öka intäkterna från banavgifter samt ge skatteintäkter från företagen som får ökad lönsamhet, vilket bidrar till hela Sveriges utveckling.

Behovet av ökad tillgänglighet från företagen i vår region känner vi till, men efterfrågan är stor även från företag i Finland och Norge. De genomgår i många avseenden samma utveckling och stora behov av en fungerande infrastruktur för att ta sig till hamnarna i Sverige och Norge.

Järnvägen är dessutom avgörande för vår beredskapsförmåga och kompetensförsörjning.

När sträckan Gällivare–Luleå byggdes och stod klar 1887 tog det fem år. Den elektrifierades 1915 som den första längre banan.

Nu ska vi inte bygga helt ny bana, vi har tillgång till fler tekniska bygglösningar, så det skulle kunna gå betydligt fortare idag att göra nödvändiga förbättringar, men så är inte fallet med dagens tillståndsprövningar och överklagningar.

Nu måste regeringen agera och föreslå riksdagen att ta finansieringsbeslutet. Det skulle ge Trafikverket möjligheter att snabba på arbetet med att ta fram järnvägsplaner, påbörja upphandling för bygget av dubbelspår på Malmbanan, bygget av Norrbotniabanan med yggande från flera håll samtidigt på sträckan Luleå - Skellefteå.


Det finns strategiska anledningar att skyndsamt investera i infrastrukturen i Norrbotten, som utgör 25 procent av Sveriges yta, lika stort som Österrike.

 

Anders Öberg, Regionråd (S)

 

Läs krönikan hos NSD. Länk till annan webbplats.