NYHET

Nu stärker vi tryggheten för blivande föräldrar

Vid kommande regionstyrelse lyfter den styrande majoriteten med Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Centerpartiet ett ärende för att stärka tryggheten för blivande föräldrar före, under och efter förlossning.

Den absoluta majoriteten av länets födande uppger en stor nöjdhet med vården före, under och efter förlossning. De känner sig trygga och respektfullt bemötta. Födande som har långt avstånd till närmaste sjukhus uppger dock oftare att de känner sig mindre trygga än kvinnor som bor nära sjukhus. De känner oro för att inte hinna till förlossningsavdelningen i tid samt oro för tidig hemgång.

 

Region Norrbotten initierar därför ett pilotprojekt i Kiruna med syfte att testa åtgärder för att skapa ökad trygghet före, under och efter förlossning. Projektet kommer se över former för kommunikation och ökat stöd för den födande vid övergångar mellan vårdnivåer. Stöd vid transporter och utveckling av en ambulans anpassad för förlossning är tillsammans med särskild utbildning av ambulanspersonal, delar av piloten

– Det känns väldigt bra att vi nu startar upp ett pilotprojekt i Kiruna gällande trygghetsskapande åtgärder i anslutning till förlossning och samtidigt ger vi regiondirektören i uppdrag att fortsatt säkerställa plats på patienthotell till födande kvinnor. Det är viktigt för att stärka tryggheten för blivande föräldrar i ett stort län som Norrbotten, säger Birgitta Johansson-Huuva, regionråd (C).

– Att bedriva hälso- och sjukvård på 25 % av landets yta samtidigt som vi bara har 2,5 % av befolkningen är utmanande. Vår ambition är att göra förutsättningarna så jämlika som möjligt med de förutsättningar vi har och jag ser fram emot återrapporteringen från piloten för att därefter se vad vi kan göra för att breddinföra åtgärderna, säger Linda Jonsson, regionråd (V)

– Det handlar om att stärka tryggheten även i länets andra delar så som Pajala eller Arjeplog som också har långa avstånd att förhålla sig till, fortsätter Linda Jonsson.

– Jag är glad över att vi målmedvetet fortsätter vårt arbete för att steg för steg stärka området kvinnors hälsa och det här beslutet är en viktig del i det. Även inriktningen att gå vidare med att bygga en ny flygel för kvinno- och barnsjukvård vid Sunderby sjukhus kommer att spela stor roll och förbättra såväl patientsäkerhet som arbetsmiljö vilket känns oerhört angeläget. Värt att nämna är också att Region Norrbotten har infört dubbla ultraljud vilket också ger förutsättningar för ökad trygghet, säger Camilla Friberg, regionråd (S) avslutningsvis.

För kontakt:

Camilla Friberg, regionråd Socialdemokraterna 076-109 86 29

Linda Jonsson, regionråd Vänsterpartiet 076-143 63 99

Birgitta Johansson-Huuva, regionråd Centerpartiet 076-144 31 25