NYHET

Värst drabbas de som har minst

"Det är en mörkare tid nu än det var när jag började skriva på ledarsidan", skriver S-riksdagsledamoten Linus Sköld, Älvsbyn.

Rgeringen leddes av en socialdemokrat. Det var högkonjunktur. Freden bestod i vårt närområde och klimatpolitiken var fortfarande offensiv.

Det var i det läget jag skrev min första gästkrönika här på ledarsidan. Mycket har hänt sedan dess som gör den här tiden radikalt annorlunda.

Inte minst har vi fått den mest konservativa och nationalistiska regeringen nu levande generationer skådat. Men i den ekonomiska politiken känns högern igen.

Sverigedemokraterna skulle skydda sjukförsäkring och arbetslöshetsförsäkring från försämringar, sa de. Men försämringar i a-kassan blev det, och allt tyder på att sjukförsäkringen kommer gå samma väg.

Som en följd av krigsutbrottet 2021 har vi sett rasande prisökningar som gjort att 10 år av reallöneökningar har gått om intet och var tredje vuxen har svårt att få pengarna att räcka till det allra väsentligaste som mat och hyra.

Folk blir fattigare för varje dag som går och värst drabbas de som har allra minst.

Enligt en rapport från riksdagens utredningstjänst har värdet på barnbidraget sjunkit med 265 kr sen 2020, underhållsstödet med omkring 300 kr och grundnivån i föräldraförsäkringen med nästan 1 600 kr.

Bostadsbidraget till barnfamiljer har tappat omkring en tusenlapp i värde.

Liknande utveckling gäller för till exempåel grundnivå och takbelopp i a-kassan, för aktivitetsstöd, för bostadstillägg för pensionärer och för dem med sjuk- och aktivitetsersättning.

Egentligen alla socialförsäkringsförmåner som inte räknas upp med prisutvecklingen urholkas dramatiskt i värde av inflationen. Det gör utsatta grupper som barnfamiljer, unga arbetslösa och personer med funktionsnedsättning relativt sett fattigare.

Sveriges högerkonservativa regering hade kunnat göra något åt detta. Istället sänker de skatten, mest för den som tjänar mest. Och den som har råd att anlita hembiträde eller lyxrenovera sitt kök ska få ännu större skatterabatt.

Vi ser nu konsekvenserna av regeringens prioriteringar. Rekord i skuldsättning hos kronofogden. Rekord i vräkningar av barnfamiljer. Rekord i ansökningar om skuldsanering.

Att fattiga blir fattigare och rika rikare är dåligt för landets sammanhållning och välstånd. Forskningen visar att större klyftor leder till fler brott, sämre hälsa och ökande misstro och otrygghet. Men från Rosenbad hörs bara fortsatta påbud om bidragstak för de fattiga och fler skattesänkningar för de rika.

Det är i sanning en mörkare tid nu än det var när jag började skriva på ledarsidan.

 

Linus Sköld, riksdagsledamot

 

Läs krönikan hos NSD här. Länk till annan webbplats.