NYHET

Tidöpartierna vill försvaga public service

Omfattande nedskärningar och försämringar väntar public service. Nu har förslag överlämnats som visar hur samverkan för ett starkt public service har avfärdats av Tidöpartierna. Vi socialdemokrater är djupt kritiska till deras förslag till budget och inriktning för public service, skriver riksdagsledamot Ida Karkiainen tillsammans med Lawen Redar, kulturpolitisk talesperson (S).

Det säkerhetspolitiska läget är det allvarligaste sedan andra världskrigets slut. Sverige är utsatt för påverkanskampanjer och desinformation från aktörer som hotar och undergräver Sveriges säkerhet. Public service-företagen har en särställning i totalförsvaret genom sitt sakliga, oberoende och breda uppdrag, tillgänglighet och förtroende hos allmänheten. Ett starkt public service i fredstid, med högt förtroende hos allmänheten och bred spridning i landet, lägger grund för public services roll i kris och krig. Därför är det beklagligt att SD och regeringspartierna nu lägger fram förslag på nedskärningar.

Det är av största vikt att public service bedrivs oberoende från staten. Genom att bidra till att medborgarna är välinformerade är public service en demokratisk kollektiv nyttighet som gynnar alla medborgare i Sverige.

Nu väntas kraftiga ekonomiska nedskärningar. SVT, SR och UR hörsammas inte vad gäller ökade kostnader i den globala konkurrensen. Vi socialdemokrater ser en betydande risk för att detta kan slå mot bredden i uppdraget, leda till ett försvagat programutbud och generellt sett minska det svenskspråkiga- och minoritetsspråkiga innehållet.

Istället ska granskningen öka i syfte att ”kontrollera bolagens effektivitet”, tydliga begränsningar införas för textanvändning på SVT och SR:s nyhetssajter och minskat utrymme på sociala medier. Detta samtidigt som mediekonsumtionen blivit digital, inte minst bland yngre. För åldersgruppen 8–19 år är Tiktok den plattform som de flesta använder som nyhetskälla. Vi socialdemokrater menar att kravet på återhållsamhet rimmar illa med att se till att unga nås av oberoende och sakliga nyheter. Sociala medier är viktiga kanaler för att nå yngre målgrupper med korrekt information eftersom plattformarna används mer för omfattande försök till informationspåverkan och psykologisk krigföring.

Vi socialdemokrater beklagar Tidöpartiernas vilja till att försvaga public service. Vi kan bara hoppas på att kulturministern tar intryck av vår reservation innan det läggs ett lagförslag. Ett paradigmskifte av rådande slag kommer att försvaga Sveriges förutsättningar under kris och krig, minskad samhällsgemenskap och ett mer splittrat Sverige.

Ida Karkiainen, riksdagsledamot och ordförande i konstitutionsutskottet(S)

Lawen Redar, kulturpolitisk talesperson (S)

Länk till artikeln hos NSD Länk till annan webbplats.